scots-general english

TIẾNG ANH TỔNG QUÁT – ADVANCED 

Là khóa học giúp hoàn thiện 2 kĩ năng Nghe – Nói phục vụ cho giao tiếp thực tiễn cùng kiến thức chuyên sâu cả 4 kỹ năng. Sau khóa học, học viên có thể ứng phó với mọi tình huống giao tiếp từ cơ bản đến chuyên sâu, cũng như có thể vận dụng thuần thục cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thuộc tình huống trên. Bên cạnh đó, các hoạt động trên lớp đều được thiết kế theo định hướng giao tiếp (Communicative Approach) để khuyến khích tính chủ động trong giao tiếp của học viên.

NHỮNG AI NÊN THEO HỌC?

BẠN ĐƯỢC GÌ SAU KHOÁ HỌC

 • Tập trung phát triển sâu 2 kỹ năng Listening và Speaking, kiến thức toàn diện trên cả 4 kỹ năng
 • Khả năng ứng phó trong những tình huống giao tiếp thông dụng quen thuộc & vận dụng trường từ vựng và ngữ pháp thích hợp
 • Nâng cao hiệu quả việc nói Tiếng Anh về mọi chủ để một cách thấu đạt, lưu loát, chính xác
 • Phát triển kỹ năng mềm trong giao tiếp, xử lí các tình huống giao tiếp bằng Tiếng Anh một cách thành thạo với trình độ có thể giao tiếp trôi chảy với người bản xứ
 • Đào tạo theo mô hình học tập Định hướng Giao tiếp (Communicative Approach) kích thích phản xạ giao tiếp của học viên

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 • Cấu trúc ngữ pháp đáp ứng xuất sắc việc đưa yêu cầu, nêu quan điểm, phàn nàn, diễn đạt mục đích và quan hệ nhân – quả
 • Kiến thức ngữ pháp chính: mệnh đề quan hệ, mệnh đề phân từ, các loại câu phức,…
 • Trường từ vựng được phát triển đủ sâu và rộng để bao trùm mọi vấn đề
 • Tình huống Speaking yêu cầu vốn từ vựng rộng, cấu trúc ngữ pháp đa dạng để giao tiếp một cách trôi chảy, mạch lạc: nêu ý kiến, tranh luận, thương thuyết,…
 • Hoàn thiện kỹ năng Reading và Listening

QUYỀN LỢI HỌC TẬP

 • Kiểm tra đầu vào xác định trình độ
 • Thường xuyên kiểm tra, đánh giá trình độ
 • Tương tác và phản hồi liên tục với giáo viên
 • Trải nghiệm môi trường học chuẩn Úc
 • Tư vấn hướng nghiệp và du học từ A-Z

ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN VỀ CHÚNG TÔI

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

“Trong quá trình luyện thi, các thầy cô luôn hướng mình tới lộ trình học IELTS tự nhiên. Kết thúc khóa học, mình đã đạt được 8.0 IELTS.”

Trần Minh Dương / IELTS 03

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

“Kết thúc khóa học IELTS 3 với điểm số 7.5. Cảm ơn Scots đã cho mình trải nghiệm môi trường lý tưởng từ cơ sở vật chất đến phương pháp giảng dạy ấn tượng.”

Nguyễn Minh Ngọc / IELTS 03

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

“Mình đăng ký lớp IELTS 1 với mục tiêu 5.5. Kết thúc khóa học, mình đạt 6.5 IELTS. Scots English đã khiến “hành trình” với IELTS của mình trở nên đáng nhớ.”

Trần Anh Minh / IELTS 01