Flip book element

Khóa học Advance

Đầu vào: Tương đương 6.0 – 6.5 IELTS

Đầu ra: Tương đương 7.0 – 7.5 IELTS

Thời lượng học: 03h/buổi

Tổng thời gian: 90h

Thời gian học: 02 buổi/tuần

Đọc tiếp

Khóa học Upper-Intermediate

Đầu vào: Tương đương 5.0 – 5.5 IELTS

Đầu ra: Tương đương 6.0 – 6.5 IELTS

Thời lượng học: 03h/buổi

Tổng thời gian: 90h

Thời gian học: 02 buổi/tuần

Đọc tiếp

Khóa học Intermediate

Đầu vào: Tương đương 4.0 – 4.5 IELTS

Đầu ra: Tương đương 5.0 – 5.5 IELTS

Thời lượng học: 03h/buổi

Tổng thời gian: 90h

Thời gian học: 02 buổi/tuần

Đọc tiếp

Khóa học Pre-Intermediate

Đầu vào: Tương đương 3.0 IELTS

Đầu ra: Tương đương 4.0 – 4.5 IELTS

Thời lượng học: 03h/buổi

Tổng thời gian: 90h

Thời gian học: 02 buổi/tuần

Đọc tiếp

Khóa học Elementary

Đầu vào: Không yêu cầu

Đầu ra: Tương đương 3.0+

Thời lượng học: 03h/buổi

Thời gian học: 02 buổi/tuần

Đọc tiếp

Luyện thi IELTS Level.03

Đầu vào: Tương đương 5.5 – 6.0 IELTS

Đầu ra: Tương đương 6.5 – 7.0 IELTS

Thời lượng học: 03h/buổi

Tổng thời gian học: 118 giờ

Danh mục:
Đọc tiếp

Luyện thi IELTS Level.02

Đầu vào: Tương đương 5.5 – 6.0 IELTS

Đầu ra: Tương đương 6.5 – 7.0 IELTS

Thời lượng học: 03h/buổi

Tổng thời gian học: 118 giờ

Danh mục:
Đọc tiếp

Luyện thi IELTS Level.01

Đầu vào: Tương đương 6.5 – 7.0 IELTS

Đầu ra: Tương đương 7.5 – 8.0 IELTS

Thời lượng học: 03h/buổi

Thời gian học: 118 giờ

Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.