Mục đích của khóa học

Khóa học này cung cấp giảng dạy ở một mức độ tiên tiến và chuẩn bị học sinh cho các cấp độ cao nhất của tiếng Anh tổng quát. Nó được thiết kế để củng cố kiến thức đã học từ mức trước đó và để đảm bảo rằng học sinh đã đạt được sự tự tin trong tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh.

Khóa học tập trung phát triển 2 kĩ năng Nghe – Nói, sau khóa học, học viên có thể ứng phó với các tình huống giao tiếp thường gặp trong cuộc sống hàng ngày & vận dụng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng trong các tình huống này;

Các hoạt động trên lớp được thiết kế theo định hướng giao tiếp (Communicative Approach) để khuyến khích tính chủ động trong giao tiếp của học viên.

Hiệu quả đầu ra của khóa học

  • Củng cố kiến thức chặt chẽ bao gồm cho cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết;
  • Nâng cao hiệu quả việc nói Tiếng Anh về mọi chủ để ở một cấp cao hơn và qua đó thể hiện được sự lưu loát, chính xác;
  • Phát triển kỹ năng mềm trong giao tiếp, xử lí các tình huống giao tiếp bằng Tiếng Anh một cách thành thạo;
  • Nói chuyện với người bản ngữ lưu loát, linh hoạt, tự nhiên, và tự tin

Nội dung của khóa học

  • Các kiến thức ngữ pháp: mệnh đề quan hệ, mệnh đề phân từ, các loại câu phức…
  • Các tình huống giao tiếp yêu cầu học viên phải có một vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đa dạng để diễn đạt ý của bản thân một cách trôi chảy & mạch lạc, ví dụ: đưa ra quan điểm, thảo luận & thương thuyết…

Tiêu chuẩn đầu vào: B2+

Tiêu chuẩn đầu ra: C1

Thời lượng học: 3h / buổi (Tổng: 90 giờ)

Thời lượng học: 02 buổi / tuần

Liên hệ tư vấn viên Kiểm tra lịch khai giảng

Đăng ký khóa học

Điền vào mẫu dưới đây để đăng ký khóa học và nhận được hỗ trợ tốt nhất từ Scots English Australia

Họ và tên:
Giới tính:
Số điện thoại:
Địa chỉ Email:
Lựa chọn khóa học:
Thời gian dự kiến:
Một số yêu cầu thêm trong khóa học: