Mục đích khóa học: 

Khóa học này nhằm mục đích giúp học viên chuyển tiếp từ lớp Elementary học đến Pre-intermediate. Học viên sẽ bắt đầu làm quen với các tình huống liên quan đến sinh hoạt, đi lại, để mô tả hoặc bày tỏ ý kiến của mình về các chủ đề như kinh nghiệm, tham vọng, ý kiến, lý do, và kế hoạch.

Khóa học tập trung phát triển 2 kĩ năng Nghe – Nói, sau khóa học, học viên có thể ứng phó với các tình huống giao tiếp thường gặp trong cuộc sống hàng ngày & vận dụng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng trong các tình huống này.

Các hoạt động trên lớp được thiết kế theo định hướng giao tiếp (Communicative Approach) để khuyến khích tính chủ động trong giao tiếp của học viên.

Nội dung khóa học

  • Các kiến thức ngữ pháp chính: hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ tiếp diễn, các loại so sánh…
  • Các cấu trúc ngữ pháp được mở rộng để diễn đạt các mục đích, mối quan hệ nhân quả, đưa ra yêu cầu, nêu quan điểm, phàn nàn…

Hiệu quả đầu ra của khóa học

  • Đạt được vốn từ mới và cấu trúc ngữ pháp phong phú, học viên có thể diễn đạt ý tốt hơn với những cuộc hội thoại dài hơn để thể hiện quan điểm cá nhân của mình;
  • Đọc và hiểu thông tin về các chủ đề quen thuộc;
  • Viết thư từ chính thức đơn giản và văn bản về các vấn đề quen thuộc sử dụng chính xác thời gian hoặc các biểu thức để làm cho thời gian và chuỗi sự kiện rõ ràng.

Tiêu chuẩn đầu vào: A2

Tiêu chuẩn đầu ra: B1

Thời lượng học: 03 giờ / buổi

Thời gian học: 02 buổi / tuần (Tổng 12 tuần)

Liên hệ tư vấn viên Kiểm tra lịch khai giảng

Đăng ký khóa học

Điền vào mẫu dưới đây để đăng ký khóa học và nhận được hỗ trợ tốt nhất từ Scots English Australia

Họ và tên:
Giới tính:
Số điện thoại:
Địa chỉ Email:
Lựa chọn khóa học:
Thời gian dự kiến:
Một số yêu cầu thêm trong khóa học: