Mục đích khóa học: 

Upper-Intermediate giúp học sinh tiếp cận với các cấu trúc chính của Tiếng Anh và thêm vào đó là sự tự tin khi trình bày quan điểm của mình. Khóa học này giúp học viên có một vốn từ vựng sâu hơn và sử dụng linh hoạt trong mọi hoạt động hàng ngày. Học viên sẽ tham gia vào các hoạt động như các cuộc tranh luận, thuyết trình, và đóng vai nhằm hỗ trợ để cải thiện khả năng Tiếng Anh của học viên.

Khóa học tập trung phát triển 2 kĩ năng Nghe – Nói, sau khóa học, học viên có thể ứng phó với các tình huống giao tiếp thường gặp trong cuộc sống hàng ngày & vận dụng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng trong các tình huống này;

Các hoạt động trên lớp được thiết kế theo định hướng giao tiếp (Communicative Approach) để khuyến khích tính chủ động trong giao tiếp của học viên.

Hiệu quả đầu ra của khóa học

  • Có khả năng tổ chức một cuộc nói chuyện dài hơn và dùng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp nhiều hơn;
  • Phát triển kỹ năng viết bằng văn bản, cấu trúc đa dạng;
  • Viết các đoạn văn với bố cục chặt chẽ, từ vựng chính xác và cách thể hiện lời văn hay, thuyết phục.

Nội dung khóa học

  • Các kiến thức ngữ pháp chính: thì tương lai tiếp diễn & tương lai hoàn thành, câu điều kiện kết hợp, mệnh đề phân từ…
  • Các tình huống giao tiếp nâng cao yêu cầu học viên phải có một bài trình bày dài, thuyết trình hoặc giải quyết vấn đề, mô tả quy trình….

Tiêu chuẩn đầu vào: B1+

Tiêu chuẩn đầu ra: B2+

Thời lượng học: 03h / buổi (Tổng: 90 giờ)

Thời gian học: 02 buổi / tuần

Liên hệ tư vấn viên Kiểm tra lịch khai giảng

Đăng ký khóa học

Điền vào mẫu dưới đây để đăng ký khóa học và nhận được hỗ trợ tốt nhất từ Scots English Australia

Họ và tên:
Giới tính:
Số điện thoại:
Địa chỉ Email:
Lựa chọn khóa học:
Thời gian dự kiến:
Một số yêu cầu thêm trong khóa học: