LỊCH KHAI GIẢNG

Scots English Australia tự hào là thành viên của hệ thống trường Scots English College, trụ sở tại Sydney, Australia - Một trong 5 trường đào tạo tiếng Anh hàng đầu tại Australia, được NEAS – Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tiếng Anh uy tín tại Australia và trên toàn thế giới cấp chứng chỉ công nhận chất lượng.

  • 2018-07

QN2018. GE2.004

Khai giảng: 24/07/2018

Tue/Thu/Sat

19.00 - 20.30

QN2018. GE1.004

Khai giảng: 24/07/2018

Tue/Thu/Sat

17.30 - 19.00

QN2018. KID2A.002

Khai giảng: 11/07/2018

Wednesday & Friday

8.30 -10.00

QN2018. KID3A.001

Khai giảng: 21/07/2018

Saturday & Sunday

14.00 - 15.30

QN2018. KID2A.001

Khai giảng: 07/07/2018

Saturday & Sunday

8.30 -10.00

QN2018. IELTS1.001

Khai giảng: 18/07/2018

Mon/Wed/Fri

17.30 - 19.00

QN2018. TEEN3C.002

Khai giảng: 06/07/2018

Mon/Wed/Fri

17.30 - 19.00

QN2018. KID1A.003

Khai giảng: 14/07/2018

Saturday & Sunday

15.30 - 17.00

QN2018. KANGOROO1A.004

Khai giảng: 13/07/2018

Friday & Sunday

Fri: 19.00/Sun: 17.30

QN2018. TEEN1A.002

Khai giảng: 10/07/2018

Tue/Thu/Sat

17.30 - 19.00

Vinh - Lớp: Teen 4A (Khai giảng: 03/07/2018)

Khai giảng: 26-07-2018

Thursday & Sunday

07:15 - 08:45

Vinh - Lớp: Teen 3A (Khai giảng: 03/07/2018)

Tuesday & Friday

07:15 - 08:45

Vinh - Lớp: Kid 1C (Khai giảng: 03/07/2018)

Tuesday & Friday

17.30 - 19.00

Vinh - Lớp: Kid 1A (Khai giảng: 03/07/2018)

Tuesday & Friday

17.30 - 19.00

Vinh - Lớp: Kindy 2A (Khai giảng: 04/07/2018)

Wednesday & Friday

17.30 - 19.00

Vinh - Lớp: Kindy 1A (Khai giảng: 05/07/2018)

Thursday & Sunday

17.30 - 19.00

27 Lê Văn Lương, THNC - Lớp: Kids.2C.004 (Khai giảng: 17/07/2018)

Tuesday & Saturday

18:00 - 19:30/ 14:30-16:00

27 Lê Văn Lương, THNC - Lớp: Kids.2A.003 (Khai giảng: 18/07/2018)

Wednesday & Saturday

18:00 - 19:30/ 10:15-11:45

27 Lê Văn Lương, THNC - Lớp: Kids.1A.001 (Khai giảng: 14/07/2018)

Wednesday & Saturday

18:00 - 19:30/ 08:30 - 10:00

27 Lê Văn Lương, THNC - Lớp: TEEN4A.007 (Khai giảng: 14/07/2018)

Wednesday & Saturday

18:00 - 19:30/ 08:30 - 10:00

27 Lê Văn Lương, THNC - Lớp: TEEN3A.006 (Khai giảng: 22/07/2018)

Thursday & Sunday

18:00 - 19:30/ 9:00-12:00

27 Lê Văn Lương, THNC - Lớp: TEEN1A.007 (Khai giảng: 15/07/2018)

Wednesday & Sunday

18:00 - 19:30/ 9:00-12:00

27 Lê Văn Lương, THNC - Lớp: AP.015 (Khai giảng: 13/07/2018)

Mon/Wed/Fri

18:00-21:00

27 Lê Văn Lương, THNC - Lớp: IELTS3.007 (Khai giảng: 16/07/2018)

Mon/Wed/Fri

18:00-21:00

27 Lê Văn Lương, THNC - Lớp: IELTS2.008 (Khai giảng: 14/07/2018)

Tue/Thu/Sat

18:00-21:00

27 Lê Văn Lương, THNC - Lớp: IELTS1.013 (Khai giảng: 09/07/2018)

Monday & Friday

18:00-21:00

27 Lê Văn Lương, THNC - Lớp: GE4.016 (Khai giảng: 14/07/2018)

Monday & Saturday

18:00-21:00

27 Lê Văn Lương, THNC - Lớp: GE3.015 (Khai giảng: 12/07/2018)

Tuesday & Thursday

18:00-21:00

27 Lê Văn Lương, THNC - Lớp: GE3.014 (Khai giảng: 09/07/2018)

Monday & Friday

18:00-21:00

27 Lê Văn Lương, THNC - Lớp: GE2.015 (Khai giảng: 13/07/2018)

Monday & Friday

18:00-21:00

27 Lê Văn Lương, THNC - Lớp: GE2.011 (Khai giảng: 06/07/2018)

Wednesday & Friday

18:00-21:00

27 Lê Văn Lương, THNC - Lớp: GE1.004 (Khai giảng: 04/07/2018)

Monday & Wednesday

18:00-21:00

Cơ sở Linh Đàm - Lớp: Kids 2C (Khai giảng: 07/18)

Saturday & Sunday

19.15 - 20.45

Cơ sở Linh Đàm - Lớp: Kids 1C (Khai giảng: 05/07/18)

Thursday & Sunday

19.15 - 20.45

Cơ sở Linh Đàm - Lớp: Kids 2B (Khai giảng: 05/07/18)

Thursday & Sunday

17.30 - 19.00

Cơ sở Linh Đàm - Lớp: Kids 1A (Khai giảng: 24/07/18)

Thursday & Sunday

19.15 - 20.45

Cơ sở Linh Đàm - Lớp: Kid 2B(Khai giảng: 07/18)

Wednesday & Saturday

19.15 - 20.45

Cơ sở Linh Đàm - Lớp: Kindy 3A (Khai giảng: 05/07/18)

Saturday & Sunday

17.30 - 19.00

Cơ sở Linh Đàm - Lớp: Kindy 2B (Khai giảng: 07/18)

Wednesday & Saturday

19.15 - 20.45

Cơ sở Linh Đàm - Lớp: Kindy 3A (Khai giảng: 07/18)

Tuesday & Friday

19.15 - 20.45

NHẬN TƯ VẤN LỘ TRÌNH ANH NGỮ

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của SCOTS ENGLISH sẽ liên lạc

Giáo viên giảng dạy
0

Giáo viên giảng dạy

Trường  tại Việt Nam
0

Trường tại Việt Nam

Học viên theo học tại Việt Nam
0

Học viên theo học tại Việt Nam

Quốc gia có học viên theo học
0

Quốc gia có học viên theo học

0988985168