STT
Khóa họcMã lớpNgày khai giảngLịch họcThời gianĐăng ký
1
Khai giảng lớp luyện thi IELTS-01.011HN1.T.IELTS1.01114/12/2017Tue/ Thur/ Sat18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
2
Khai giảng lớp luyện thi IELTS-02.009HN1.T.IELTS02.00914/12/2017Tue/ Thur/ Sat18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
3
Khai giảng lớp GE-01.008HN1.T.GE1.00806/12/2017Wed/Sun18:00 - 19:30
14:00 - 17:00
Gọi điện Đăng ký
4
Khai giảng lớp GE-01.009HN1.S.GE1.00914/12/2017Tue/Thur09:00 - 12:00 Gọi điện Đăng ký
5
Khai giảng lớp GE-02.012 (Tối)HN1.T.GE2.01208/12/2017Mon/Fri18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
6
Khai giảng lớp GE-02.011HN1.S.GE02.01108/12/2017Mon/ Fri08:30 - 11:30 Gọi điện Đăng ký
7
Khai giảng lớp GE-03.007HN1.T.GE03.00707/12/2017Mon/Thur18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
8
Khai giảng lớp GE-03.008HN1.T.GE3.00813/12/2017Wed/Sat18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
9
Khai giảng lớp GE-04.001HN1.T.GE4.00111/12/2017Mon/ Fri18:00 - 21:00 Gọi điện Đăng ký
10
Khai giảng lớp TEEN-02.002HN1.S.TEEN02.00216/12/2017Wed/Sat18:00 - 19:30
09:00 - 12:00
Gọi điện Đăng ký
11
Khai giảng lớp TEEN-03.004HN1.T.TEEN3.00406/12/2017Wed/Sat18:00 - 19:30 (Tue)
14:00 - 17:00 (Sat)
Gọi điện Đăng ký
12
Khai giảng lớp TEEN-04.003HN1.T.TEEN4.00316/12/2017Mon/Sat18:00 - 19:30 (Mon)
14:00 - 17:00 (Sat)
Gọi điện Đăng ký
13
Khai giảng lớp PRO-006HN1.T.PRO.00616/12/2017Thur/Sat18:00 - 19:30 Gọi điện Đăng ký
14
Khai giảng lớp PRO-007HN1.C.PRO.00725/12/2017Sat/Sun14:00 - 15:30 Gọi điện Đăng ký
15
Khai giảng lớp SP-001HN1.T.SP.00116/12/2017Wed/Sat18:00 - 20:00 (Wed)
16:00 - 18:00 (Sat)
Gọi điện Đăng ký
16
Khai giảng lớp WS-002HN1.T.WS.00217/12/2017Thur/Sun18:00 - 20:00 (Thur)
17:30 - 19:30 (Sun)
Gọi điện Đăng ký