Khóa học Elementary

Đầu vào: Không yêu cầu

Đầu ra: Tương đương 3.0+

Thời lượng học: 03h/buổi

Thời gian học: 02 buổi/tuần