Tag Archives: Digital Marketing Executive

Tuyển dụng Digital Marketing Executive

analytics-data-ss-19201

Thực hiện chiến lược Marketing dựa theo định hướng của ban lãnh đạo Chịu trách nhiệm phát triển, lên kế hoạch, thực hiện và giám sát các chiến lược, hoạt động Marketing, Marketing Online. Quảng cáo Facebook, đăng bài phát triển các kênh mạng Marketing online của Scots English,… Quảng cáo Google Adwords, SEO Báo […]