Tag Archives: talent

Afamily – Kỹ năng tương lai tích hợp tiếng Anh: Yếu tố giúp trẻ thành công

Khi trẻ có kỹ năng ngôn ngữ và tư duy phản biện, sáng tạo cùng kỹ năng giao tiếp tốt, trẻ có thể chủ động biến chúng thành thói quen tư duy hàng ngày và ứng dụng trong cuộc sống một cách linh hoạt. Tại sao cần phải dạy trẻ Kỹ năng cho Tương lai? […]