Tag Archives: Tên Talent

Học kỹ năng qua ngôn ngữ – Học 1 được 2

demoteentalent

Kỹ năng mềm ngày nay đóng vai trò cực kì quan trọng trong cuộc sống và công việc của mỗi cá nhân. Đối với thế giới ngày càng phẳng, con người không còn cạnh tranh với nhau bởi kiến thức, bằng cấp mà chính bởi kỹ năng mềm như óc tư duy phản biện, khả năng hợp tác, kỹ năng giải quyết vấn đề. Nhiều nền giáo dục tiên tiến Âu Mỹ coi việc đào tạo kỹ năng mềm là một bộ môn trong nhà trường và được kết hợp thông qua việc dạy ngôn ngữ. Gần đây, xu hướng này đã nhanh chóng được đón nhận ở Việt Nam vì tính tích hợp khoa học của nó.