Tag Archives: workshop

“ELT Workshop 2018” – Cách mạng giảng dạy Tiếng Anh thời đại mới

scots-english-elt-workshop

Tiếp nối sự thành công của hội thảo “Nâng cao phương pháp giảng dạy Tiếng Anh trong các trường phổ thông” tại Quy Nhơn với sự tham gia của gần 300 giáo viên, ngày 12/1/2018, Trường đào tạo Anh ngữ Scots English Australia đã tổ chức hội thảo với chuyên đề “Ứng dụng công nghệ […]