GÓC TUYỂN DỤNG

Giáo viên nước ngoài

 • Số lượng:
 • Chi nhánh: Hà Nội
 • Vị trí:
 • Mức lương: Cạnh tranh
 • Thông tin chi tiết:

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

STT Vị trí Chi nhánh Mức lương Chi tiết
01 Giám đốc trung tâm (Center Manager)
 • Hà Nội
1000-3000$ Chi tiết
02 Quản lý đào tạo (Academic Supervisor)
 • Hà Nội
500-700$ + Thưởng Chi tiết
03 Chuyên viên tổ chức đào tạo (AF)
 • Hà Nội
300$ +Thưởng Chi tiết
04 Trưởng phòng Tư vấn Tuyển sinh
 • Hà Nội
500-700$ + Thưởng cao Chi tiết
05 Trưởng nhóm Tư vấn Tuyển sinh
 • Hà Nội
 • Vinh
300-600$+ Thưởng Chi tiết
06 Nhân viên Tư vấn tuyển sinh
 • Hà Nội
 • Vinh
Mức lương cạnh tranh 300-1000$ +Thưởng nóng Chi tiết
07 Chuyên viên Telesales/Call Center
 • Hà Nội
250-400$ Chi tiết
08 Giáo viên nước ngoài
 • Hà Nội
Cạnh tranh Chi tiết

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

0

Giáo viên giảng dạy

0

Trung tâm tại Việt Nam

0

Học viên theo học tại Việt Nam

0

Quốc gia có học viên theo học

Alternate Text
1